Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning på kort och lång sikt

Vi arbetar med att ta fram kunskapsunderlag och analyser gällande hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning på olika sätt, utifrån olika perspektiv samt på kort och lång sikt.

Nationella planeringsstödet (NPS)

Vi tar fortlöpande fram underlag för analys av tillgången och efterfrågan på hälso- och sjukvårdspersonal. Med hjälp av tillgångsstatistiken samt löpande kontakt med huvudmännen och intressegrupper inom hälso- och sjukvården och tandvården eftersträvar NPS att ge ett nationellt perspektiv på frågor som berör personalförsörjning inom hälso- och sjukvården.

2019 års rapport visar för de flesta yrkesgrupper att antalet sysselsatta varit på en jämn eller ökande nivå men att regionerna bedömer att det råder brist inom många yrken. Rapporten ger en bild av hur tillgången ser ut idag och hur den kan komma att förändras i framtiden.

Framtidsscenarier för kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården

Under 2019 arbetar vi med ett projekt som syftar till att ta fram framtidsscenarier för hur kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården ser ut runt 2040. Projektet genomförs tillsammans med konsult- och analysbyrån Kairos Future och ska ses som en del i arbetet att skapa en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning för hälso- och sjukvården.

Vi ser en hög grad av medskapande som centralt i det här arbetet. Vi kommer bland annat genomföra workshoppar tillsammans med en grupp initierade personer som representerar olika aktörer inom den svenska hälso- och sjukvården. Men även representanter från sektorer utanför hälso- och sjukvården, till exempel teknikföretag, kommer att delta för att bredda perspektivet på vad som kan påverka framtidens kompetensförsörjning.

I syfte att kunna nå och engagera representanter som är direkt berörda av framtidsbilderna men som inte kan delta i workshopparna har vi skapat en projektsida på LinkedIn, där vi hoppas att vi kan skapa en aktiv dialog om de utmaningar vi tillsammans står inför.

Fördjupningsmaterial

Projektbeskrivning

Artikelserie – artikel 1 av 3: Cykliska förlopp inom samhällsutvecklingen.

Artikelserie – artikel 2 av 3: Påtagliga osäkerheter i underlaget för vårdens framtidsscenarier.