Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Statistik om läkemedel

Korta fakta

 • Drygt 6,7 miljoner personer tog ut minst ett läkemedel år 2018. Detta motsvarar cirka 67 procent av befolkningen. Störst andel användare hittar man i de äldre åldersgrupperna.
 • Paracetamol, Omeprazol och Pencillin V är de receptförskrivna läkemedel som hämtas ut av flest antal patienter.
 • Kvinnor använder generellt sett mer läkemedel än män. Av kvinnorna i Sverige hämtade 74 procent ut minst ett läkemedel under 2018 jämfört med 59 procent av männen.

Statistikrapporter

 • Statistik om läkemedel 2018 är en årlig rapport som bland annat innehåller statistik om läkemedel på recept, receptfria läkemedel och läkemedel till den slutna vården. Rapporten ingår i Sveriges officiella statistik och publiceras årligen i april.
 • Statistik om läkemedel till barn ger en bild av hur många barn under 18 år som får receptförskrivna läkemedel varje år. Rapporten visar också hur användningen utvecklats för enskilda läkemedel de senaste 10 åren.

Statistikdatabasen för dig som vill veta mer

 • I statistikdatabasen för läkemedel finns uppgifter från läkemedelsregistret om till exempel antalet personer som minst en gång under året hämtat ut ett läkemedel i en viss läkemedelsgrupp, den expedierade mängden läkemedel och antalet recept. Statistiken är uppdelad på ATC-kod eller läkemedelsgrupp, län, ålder och kön.

Statistikens innehåll

 • Antal patienter och patienter per tusen invånare. Denna uppgift anger hur många patienter som hämtat ut minst ett läkemedel på recept.
 • Mängd uthämtade läkemedel i form av antal recept och definierade dygnsdoser (DDD).
 • Läkemedelskostnader. I statistikrapporten redovisar vi  tre kostnader, den totala kostnaden och förmånskostnaden som landstingen betalar samt egenavgiften.
 • Statistikrapporten innehåller även övergripande uppgifter om rekvisitionsläkemedel som ges direkt till patienten i öppen och sluten vård samt köp av receptfria läkemedel. Dessa kommer även redovisas mer i detalj i enskilda rapporter under året.

Källor till statistiken

Läkemedelsstatistiken bygger på flera källor.

 • Uppgifter om receptförskrivna läkemedel kommer från läkemedelsregistret.
 • Uppgifter om rekvisition till öppen och sluten vård samt köp av receptfria läkemedel kommer från eHälsomyndigheten.
 • Uppgifter om utbildningsnivå kommer från Statistiska centralbyrån.

Kvalitet och bortfall

Statistikens kvalitet är generellt god. Uppgiftsskyldigheten till statistiken är lagstadgad och insamlingen oftast automatiserad, vilket gör att kvaliteten hålls god och jämn från år till år.

De uppgifter som kan ha ett visst bortfall är främst receptfria läkemedel sålda utanför apotek samt, på senare år, rekvisitionsläkemedel.

Beroende på hur läkemedelförsörjningen organiseras i landstingen kan viss försäljning saknas i statistiken. I vissa landsting är det till exempel vanligare att administrera läkemedel direkt i dagvård vid sjukhus, istället för att förskriva dem på recept. I dessa fall hamnar inga uppgifter i statistiken från läkemedelsregistret.

I bilagan Kvalitetsdeklaration som hör till rapporten Statistik om läkemedel (se under rubriken Statistikrapporter ovan) kan du läsa mer om kvalitet och bortfall.

Beställ data eller statistik

Hittar du inte den statistik du är ute efter kan du beställa statistik eller data för forskningsändamål. Observera att du bara kan beställa uppgifter från läkemedelsregistret.

Kontakt

Om statistik, kvalitet och bortfall
Henny Rydberg
075-247 33 03

Robert Linder
075-247 34 64