Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Statistik om hjärtinfarkter

Korta fakta

  • År 2017 fick cirka 25 300 personer en akut hjärtinfarkt i Sverige.
  • 24 procent av alla fall av akut hjärtinfarkt under 2017 ledde till döden inom 28 dagar.
  • Männen står för drygt 60 procent av alla incidenta fall av akut hjärtinfarkt.
  • Det inträffar fler fall av akut hjärtinfarkt bland personer med låg utbildningsnivå än bland personer med hög utbildningsnivå.

Statistikrapporter

  • Statistikrapporten Statistik om hjärtinfarkter 2017 presenterar statistik om hjärtinfarkter hos kvinnor och män över 20 år, i riket och i länen. Rapporten ingår i Sveriges officiella statistik. Rapporten publiceras årligen i november.

Statistikdatabas för dig som vill veta mer

Källor till statistiken

Hjärtinfarktsstatistiken får sina uppgifter från patientregistret och dödsorsaksregistret.

Bortfall och kvalitet

Kvaliteten och bortfallet beror på kvaliteten och bortfallet i statistikens källor, patientregistret och dödsorsaksregistret. Generellt kan man dock säga att statistiken har god kvalitet och att bortfallet är litet.

År 2001 fick akut hjärtinfarkt en vidare definition i våra nationella riktlinjer. Det medförde en kraftigt förhöjd rapportering till patientregistret av vårdtillfällen med diagnosen akut hjärtinfarkt. Många fall som tidigare skulle ha diagnostiserats som någon typ av angina (kärlkramp) fick nu diagnosen akut hjärtinfarkt. År 2004 var rapporteringen nere på ungefär samma nivå som innan den vidare definitionen infördes.

Beställa data eller statistik

Hittar du inte den statistik du är ute efter kan du beställa data eller statistik. Du kan bland annat beställa uppgifter om personer under 20 år, vilket inte redovisas i statistikrapporten eller databasen.