Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Statistik om kommunal familjerådgivning

Korta fakta
  • Drygt 64 000 personer besökte den kommunala familjerådgivningen 2016.
  • Bland ärenden som avslutades under 2016 var reparationsarbete den vanligaste orsaken till att personer sökte sig till den kommunala familjerådgivningen.
  • Nästan 46 000 barn under 18 år berördes av ärenden som påbörjades under 2016. 

Statistikrapporter

  • Statistik om kommunal familjerådgivning är en årlig rapport som presenterar statistik över familjerådgivning, bland annat personer, antal ärenden samt vad ärendet fokuserat på. 
  • År 2017 blir sista året Socialstyrelsen publicerar officiell statistik om kommunal familjerådgivning. Från och med 2018 publiceras denna istället av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF).  

Statistikens innehåll

Statistiken innehåller mängduppgifter om rådgivning som bedrivits eller bekostats av samtliga kommuner, oavsett om kommunerna själva bedrivit verksamheten eller upphandlat den av en annan utförare.

I statistiken ingår inte familjerådgivning hos till exempel kyrkliga organisationer eller rent privat driven familjerådgivning. Den innehåller inte heller uppgifter om de samarbetssamtal som finns i kommunernas familjerättsliga verksamhet. Sådana uppgifter redovisas i Socialstyrelsens statistik om familjerätt.

Källor till statistiken

Statistiken samlas in av Statistiska centralbyrån genom årliga enkäter, på uppdrag av Socialstyrelsen.

Bortfall och kvalitet

Valdemarsvik, Hultsfred, Oskarshamn, Vimmerby och Västervik rapporterade inga uppgifter under 2016. Det partiella bortfallet varierar mellan frågorna och var som mest 18 kommuner. I de fall kommunvärden saknas görs en skattning av värdet som används i läns- och rikssummor.  

Beställa data och statistik

Eftersom statistiken består av mängduppgifter kan individdata för forskningsändamål inte beställas. Den statistik som samlas in publiceras i sin helhet i årsrapporten.