Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Statistik om dödsorsaker

Korta fakta
  • Det dör omkring 90 000 personer per år i Sverige. År 2017 dog drygt 92 000 personer.
  • Sjukdomar i cirkulationsorganen är den vanligaste dödsorsaken i Sverige följt av tumörsjukdomar. År 2017 stod dessa för närmare 34 respektive närmare 26 procent av dödsfallen.

Statistikrapport

  • Statistik om dödsorsaker är en rapport som presenterar hur många personer som dött av olika dödsorsaker sedan 1987. Rapporten ingår i Sveriges officiella statistik och publiceras årligen i augusti.

Statistikdatabasen för dig som vill veta mer

  • statistikdatabasen finns uppgifter om underliggande dödsorsaker på länsnivå och för riket från och med 1997. Databasen uppdateras med en ny årgång i samband med att den årliga statistikrapporten publiceras.

Statistikens innehåll

Statistiken i den årliga rapporten och statistikdatabasen omfattar samtliga personer som avlidit under ett kalenderår och som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade inom eller utanför landet. Rapporten och databasen innehåller, om inget annat anges, information om underliggande dödsorsaker.

Underliggande dödsorsak är enligt WHO (a) den sjukdom eller skadeorsak som inledde den kedja av sjukdomshändelser som direkt ledde till döden eller (b) de omständigheter vid olyckan eller våldshandlingen som framkallade den dödliga skadan.

Multipla dödsorsaker avser samtliga dödsorsaker som angivits på dödsorsaksintyget, det vill säga både underliggande dödsorsak, komplikationer och bidragande dödsorsaker. 

Källor till statistiken

Statistikens uppgifter kommer från dödsorsaksregistret. Vilka uppgifter som ingår i registret hittar du i registrets variabelförteckning.

Kvalitet och bortfall

Statistiken bygger på de dödsorsaksintyg som skickas in av läkare till dödsorsaksregistret. Internationellt sett är bortfallet mycket litet, men det saknas ett antal intyg varje år. Ytterligare information om kvaliteten och bortfallet går att hitta i årsrapporten och i rapporten Dödsorsaksstatistik – Historik, produktionsmetoder och tillförlitlighet.

Beställ data eller statistik

Hittar du inte den statistik du är ute efter kan du beställa data eller statistik. Dödsorsaksregistret, som uppgifternas hämtas från, uppdateras löpande, varför uppgifter som beställs kan se något olika ut jämfört med uppgifterna i rapporten och databasen.

Dessutom finns det möjlighet att beställa uppgifter längre bakåt i tiden, från och med 1961. Se registrets webbsida för ytterligare information.

Kontakt

Om statistik, kvalitet och bortfall
Jesper Hörnblad
075-247 35 82

Om kodning av dödsorsaker
Helen Flythström
075-247 35 62