Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Statistik om socialtjänstinsatser till barn och unga

Korta fakta

  • 15–20 åringar får flest insatser
  • Pojkarna är i majoritet
  • Familjehem är den vanligaste placeringsformen.

Statistikrapport

Barn och unga – insatser är en årlig rapport som innehåller statistik om insatser som getts till barn och unga i individ- och familjeomsorgen.

Statistikens innehåll

Statistiken innehåller insatser som är behovsprövade och som beslutats enligt socialtjänstlagen eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Insatser till barn och unga utan biståndsbeslut ingår inte.

Statistiken innehåller bland annat tabeller över antal barn och unga placerade utanför det egna hemmet och de som får öppenvårdsinsatser. Uppgifterna redovisas i första hand på riksnivå men i en del fall även på kommunnivå.

Källor till statistiken

Statistiken grundar sig på uppgifter från registret över insatser för barn och unga.

Kvalitet och bortfall

Statistikens kvalitet och bortfall beror på registrets kvalitet och bortfall. Förutsättningarna för uppgiftsrapporteringen, och därmed tillförlitligheten, varierar kraftigt mellan olika kommuner. Läs mer ingående om bortfallet på registrets webbsida om kvalitet och bortfall.

Beställ data eller statistik

Hittar du inte den statistik du är ute efter kan du beställa data eller statistik. Du kan till exempel beställa statistik uppdelad på kommun eller region.

Bra att tänka på om du vill beställa uppgifter är att statistiken består av två delar, individdata rörande heldygninsatser respektive mängdstatistik över beslutade öppenvårdsinsatser.

Kontakt

Om statistik, kvalitet och bortfall
Hillevi Rydh
075-247 34 53

Om utveckling av statistiken
Daniel Svensson
075-247 35 11