Om statistikdatabasen

Socialstyrelsens statistikdatabas innehåller uppgifter om hälsa, vårdutnyttjande, socialtjänst och personal inom hälso- och sjukvården. Statistikdatabasen gör det möjligt att ta fram tabeller, diagram och kartor.

Uppgifterna i databasen är hämtade från våra hälsodataregister, socialtjänstregister, verksamhets- och personalregister samt andra officiella statistikkällor. Statistikdatabasen är uppdelad i olika ämnesområden.

Hjälp för dig som vill använda statistikdatabasen

I vår användarguide får du veta hur du kan söka i databasen och hur du kan presentera den statistik du tar fram.
Så använder du Socialstyrelsens statistikdatabas

Dessa områden finns i statistikdatabasen

De flesta av de områden som vi tar fram statistik om finns i statistikdatabasen. Statistik om ämnesområdet kan även finnas presenterad på andra sätt, till exempel i rapporter. På sidan Statistikämnen hittar du alla ämnen vi tar fram statistik om. Hittar du inte den statistik du vill ha kan du beställa statistik.

Senast uppdaterad:
Publicerad: