Statistik om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Här hittar du statistik om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård baserad på patientregistret. Det är allt från korta fakta, rapporter och tabeller till statistikdatabas där du själv kan hämta statistik. Det finns också möjlighet att beställa data eller statistik utifrån dina egna behov.
Korta fakta
  • Cirka 12 000 personer vårdas årligen genom lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT. Könsfördelningen bland dessa är jämn.
  • Under 2018 vårdades ungefär 1 800 personer genom lagen om rättspsykiatrisk vård, LRV. Av dessa är drygt 80 procent män.

Källa: statistikdatabasen om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen för egna sammanställningar

I statistikdatabasen om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård kan du själv dela upp statistiken på olika sätt samt ta fram tabeller.

Beställa anpassad statistik

Om du inte hittar den statistik du behöver i våra publikationer eller i statistikdatabasen, kan du beställa statistik utifrån dina behov.

Beställa data för forskning

Här hittar du information om hur du gör för att beställa data från våra register för forskningsändamål. Registren skyddas av sekretess, därför kan data endast lämnas ut efter särskild prövning.

Källor till statistiken

Statistiken om psykiatrisk tvångsvård grundar sig på uppgifter från patientregistret.

Det här ingår i statistiken

Statistiken om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård inkluderar uppgifter om de patienter som vårdats genom lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT, och lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, LRV, samt vilka diagnoser och tvångsåtgärder som getts.

Statistikens kvalitet

Kvaliteten i statistiken har förbättrats årligen sedan 2009 då vi började ta in uppgifterna. Antalet patienter och tvångsåtgärder i statistiken har också ökat vilket dock beror på en förbättrad inrapportering, det vill säga det är inte en reell ökning. Det innebär att statistiken inte är lämplig att användas för att visa på trender. Trots ökningen i antalet inrapporterade patienter kan det finnas en liten underskattning av antalet patienter. När det gäller antalet tvångsåtgärder är underrapporteringen troligtvis större.

I och med att tvångsvårdsuppgifterna ingår i patientregistret kan det antas att samma typer av brister i kvaliteten som finns i övriga patientregistret även finns i delen som innehåller tvångsvård.

Kontakt

Patientregistret
Senast uppdaterad:
Publicerad: