Dödsfall sedan 2015 vecka för vecka

Animeringen visualiserar förloppet över det sammanräknade antalet döda per 100 000 för varje vecka och varje år, till och med den senast redovisade veckan för det aktuella året.

Den ger en översiktlig bild av hur antalet dödsfall utvecklar sig under respektive år och dels av förhållandet och storleksordningen mellan antalen för de olika åren.

Animeringen är inte tillgänglighetsanpassad. För mer tillgänglig statistik inom det här ämnet se relaterad statistik till covid-19.

Animeringen har uppdaterats till att innefatta eftersläpningen i rapporteringen av dödsfall för de sista veckorna i 2021.

För åren 2020 och 2021 har vi sedan den 17 mars 2021 utgått från Sveriges befolkning år 2020. I den tidigare versionen användes 2019 års befolkning och därför har siffrorna förändrats för vissa län och ålderskategorier.

Senast uppdaterad:
Publicerad: