Dödsfall per kommun i covid-19

Här ser du hur många som dött i covid-19 utifrån folkbokföringskommun.

I kartan har antalet avlidna satts i relation till befolkningsmängd, samt ålderstandardiserats, för respektive kommun.

I tabellen längre ned på sidan kan du leta fram just din kommun. Där kan du också jämföra en kommun med en eller flera andra.

Jämför kommuners dödstal

Kommunerna är sorterade i bokstavsordning. Du kan också använda dig av sökfunktionen för att hitta en kommun.

Om du vill se vilka kommuner som har högst eller lägst dödstal kan du välja att sortera på "Åldersstandardiserat" (som också är satt i relation till befolkningsmängd) eller "Antal" genom att klicka på rubriken för den kolumnen.

Vill du jämföra två eller flera kommuner kan du skriva in dem i rutan med ett mellanslag emellan. Om du till exempel vill jämföra Kiruna och Gällivare kommun skriver du ”kiruna gällivare” i sökrutan.

I tabellen kan du se hur det ser ut i en kommun, både totalt antal avlidna i covid‑19 och åldersstandardiserade siffror per 100 000 invånare.

Mer om åldersstandardisering finns under "Fakta om statistiken"

Senast uppdaterad:
Publicerad: