Covid-19 bland personer med funktionsnedsättning

Här hittar du statistik om covid-19 bland personer med boendeinsats och personlig assistans enligt LSS.

Statistiken uppdateras varje onsdag. Längst ned på sidan kan du ladda ned datafiler.

 

Diagrammet visar att fler män än kvinnor smittats av covid‑19 bland personer med boendeinsats enligt LSS.

Innehåll på sidan

  • Smittade och avlidna i covid‑19 bland personer med boendeinsats och personlig assistans
  • Fakta om statistiken och datafiler

Fakta om statistiken

Här redovisar vi statistik om personer som den 1 oktober 2019 hade en boendeinsats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS 9 § 8, 9) och som har bekräftats smittade eller avlidna i sviterna av covid‑19. För vuxna ges insatsen i form av bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad till personer som har ett behov av stöd, service och omvårdnad och kan utformas på olika sätt. Gruppbostad och servicebostad är de vanligaste formerna. För barn och ungdomar ges insatsen som boende i familjehem eller i bostad med särskild service. Insatsen ges till barn och ungdomar som av olika skäl behöver bo utanför föräldrahemmet.

Här redovisas också statistik om personer som den 1 oktober 2019 hade ett verkställt beslut om personlig assistans enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS 9 § 2) och/eller som den 30 september 2019 hade ett verkställt beslut om assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken och som har bekräftats smittade eller avlidna i sviterna av covid‑19. Personlig assistans enligt LSS ges åt den som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med andning, sin personliga hygien, måltider, att klä sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade (grundläggande behov). Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till assistans för andra personliga behov om behoven inte tillgodoses på annat sätt. Om personen behöver personlig assistans som i genomsnitt omfattar mer än 20 timmar i veckan för grundläggande behov kan han eller hon ha rätt till assistansersättning från Försäkringskassan.

Statistiken som presenteras är preliminär och representerar inte det slutgiltiga antalet smittade eller avlidna fram till publiceringsdatum, då fler dödsorsaksintyg väntas inkomma. Läkarna skickar intygen inom tre veckor och det slutgiltiga antalet kommer att förändras allt eftersom det inkommer fler dödsorsaksintyg. Statistiken baseras på uppgifter som finns tillgängliga i Socialstyrelsens register över insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, dödsorsaksregistret och Folkhälsomyndighetens databas SmiNet som innehåller laboratoriebekräftade smittade av covid‑19.

Senast uppdaterad:
Publicerad: