Covid-19 bland äldre

På den här sidan hittar du statistik covid-19 bland äldre efter boendeform, som är en särskilt utsatt grupp vad gäller allvarliga symtom.

Statistiken uppdateras varje onsdag. Längst ned på sidan kan du ladda ned datafiler.

Diagrammet visar antal smittade bland de som bor på särskilt boende och de som har hemtjänst, uppdelat på åldersgrupper.

Innehåll på sidan
  • Covid‑19-fall bland äldre utifrån boendeform
  • Avlidna äldre i covid‑19 utifrån boendeform
  • Fakta om statistiken, datafiler och definitioner

Diagrammet visar att det är fler av de som avlidit av covid‑19 som bott på särskilt boende än som haft hemtjänst.

Fakta om statistiken

Statistiken redovisas från början av 2020 och framåt.

Statistik om smittade och avlidna med covid‑19 bland äldre efter boendeform är ett faktablad som är baserat på befintliga data som finns tillgängliga i Socialstyrelsens nationella register och i andra källor. Här redovisas statistik om hur många personer i åldern 70 år och äldre som bor i särskilt boende eller har hemtjänst.

Statistiken ger en lägesbild av hur många över 70 år som har bekräftats smittade eller avlidit i covid‑19, och efter typ av boendeform. Dessutom redovisas platsen för dödsfallet, om personen avlidit på sjukhus, särskilt boende eller i ordinärt boende.

Statistiken som presenteras är preliminär och representerar inte de slutgiltiga antalen smittade eller avlidna fram till publiceringsdatum, då fler dödsorsaksintyg väntas inkomma. Läkarna skickar intygen inom tre veckor och det slutgiltiga antalet kommer att förändras allt eftersom det inkommer fler dödsorsaksintyg.

Statistiken redovisar antal avlidna i covid-19 på länsnivå enligt dödsorsaksintyg. Statistik om smittade med covid-19 avser ackumulerat antal laboratoriebekräftat smittade av covid-19 enligt Folkhälsomyndighetens databas SmiNet.

För mer detaljerad information se Excel‑filen.

Senast uppdaterad:
Publicerad: