Sammanfattande statistik och utveckling över tid om covid-19

På den här sidan hittar du en sammanfattning av den statistik som finns på de övriga statistiksidorna om covid-19. Statistiken fokuserar på förändringar över tid och presenteras både i tabell och med grafik.

I excelfilen hittar du övergripande statistik som sammanfattar läget för grupperna avlidna, sjukhusvårdade och äldre med covid-19. Statistiken är uppdelad efter perioderna mars till september, och oktober och framåt. Syftet är att åskådliggöra om förändringar skett över tid.

Mer detaljerade uppgifter hittar du istället under respektive statistikområdes sida. Där hittar du till exempel statistik uppdelat per vecka, region eller kommun, kön, ålder och mycket annat.

Utveckling över tid

Här kan du följa utvecklingen dag för dag genom att scrolla över linjerna.

 

Åldersfördelningen vecka för vecka för avlidna med covid-19

Figurerna visar förändringar i antalet avlidna med covid-19 över tid för olika åldersgrupper.

Åldersfördelningen vecka för vecka för patienter med covid-19 nyinskrivna i slutenvård

Figurerna visar förändringar i antalet nyinskrivna patienter med covid-19 över tid för olika åldersgrupper.

Åldersfördelningen vecka för vecka för patienter med covid-19 nyinskrivna i intensivvård

Figurerna visar förändringar i antalet nyinskrivna patienter med covid-19 över tid för olika åldersgrupper.

Metodbeskrivning

Senast uppdaterad:
Publicerad: