Testsida för diagram

Läget i landet

Siffrorna visar förändring och baseras på data till och med angiven månad.

November 2022

Läkarbesök i specialiserad öppenvård

+9 727

+1 %

22 mars 2023

Personer i donationsregistret

1 848 542

Summering

Gäller pandemiperioden från mars 2020 till november 2022, som jämförs med ett medeltal för motsvarande period 2017–2019.

  • Totalt sett har antalet genomförda operationer inom slutenvården och vårdperioder i somatisk slutenvård minskat. Detsamma gäller läkarbesök och dagkirurgi i specialiserad öppenvård. Minskningen var som störst under första vågen, speciellt under april–maj 2020.
  • En viss ökning har skett under tredje vågen av andelen dagkirurgiska åtgärder och läkarbesök i specialiserad öppenvård.
  • Under fjärde vågen har andelen läkarbesök i specialiserad öppenvård åter minskat. Antalet genomförda vårdperioder i somatisk slutenvård är fortsatt färre jämfört med före pandemin.
  • Andelen dagkirurgiska åtgärder inom specialiserad öppenvård har ökat under den senaste perioden.
Publicerad: