Lämna uppgifter till statistiken om insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning efter regiform

Officiell statistik om insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) till äldre och personer med funktionsnedsättning efter regiform. Uppgifterna som lämnas avser den 1 oktober och oktober månad. Lämna uppgifterna senast den 15 november.

Socialstyrelsen har beslutat att insamlingen upphör. Vid frågor kontakta inrapportering@socialstyrelsen.se

Lämna uppgifter i Filip

Socialstyrelsens inrapporteringsportal (Filip)

Uppgifterna lämnar du i vår inrapporteringsportal Filip. För att lämna uppgifter i Filip behöver du registrera dig som användare i portalen med din e-postadress och ditt mobiltelefonnummer. Efter att du har lämnat uppgifter får du en återkoppling via e-post. Mer information om inrapportering och återkoppling finns i portalen.

Vad händer med uppgifterna?

Statistiken ingår som en del i Sveriges officiella statistik och används som underlag för nationell uppföljning och utvärdering, för geografiska jämförelser och som allmän information. Statistiken ligger bland annat till grund för att ta fram tidsserier över antal personer på särskilt boende och antal personer med hemtjänst uppdelat efter regiform.

Sekretessen kring uppgifterna

Uppgifterna har ett omfattande sekretesskydd. I den statistik vi publicerar kan inga uppgifter spåras tillbaka till någon enskild.

Rapporteringen är frivillig

Det är frivilligt att lämna dessa uppgifter eftersom ingen uppgiftsskyldighet föreligger. Kommuner som inte lämnar uppgifter kommer att saknas i publiceringen av den officiella statistiken.

Kontakt

Inrapportering, telefontider: måndagar 13–15, tisdagar 9–11, torsdagar 13–15
Telefon: 075-247 45 40
Publicerad: