Begär registerutdrag

Vill du veta vilka uppgifter om dig själv som finns hos Socialstyrelsen? Här kan läsa mer om hur du gör om du vill få information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig.

Rätten till registerutdrag

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få tillgång till de personuppgifter som Socialstyrelsen behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag, samt kompletterande information om personuppgiftsbehandlingen.

Ett registerutdrag ska innehålla en kopia av de personuppgifter om dig som Socialstyrelsen behandlar. Du ska också få information om bland annat ändamålet med behandlingen, vilka personuppgifter som behandlas och till vilka personuppgifterna eventuellt lämnas ut. Läs om vår personuppgiftsbehandling.

Så gör du en begäran om registerutdrag

För att begära ett registerutdrag kan du använda Socialstyrelsens blankett för begäran av registerutdrag. Det finns en blankett för vuxna och en blankett för vårdnadshavare som vill begära registerutdrag för sitt minderåriga barn.

Blanketten kan skickas med post. Du kan också skanna in blanketten och skicka den i ett e-postmeddelande till oss.

Skicka din begäran med post till:
Socialstyrelsen
Registraturen
106 30 Stockholm

Alternativt skanna in den och mejla Socialstyrelsen nedan.

Tänk på att inte skicka känsliga uppgifter via e-post. Känsliga uppgifter skickas säkrast med vanlig post.

Socialstyrelsen kommer att hantera din begäran i ett särskilt ärende. Det tar ungefär en månad för Socialstyrelsen att handlägga en begäran om registerutdrag. Om du begär ett fullständigt registerutdrag kan det ta längre tid än en månad.

Kontakt

Dataskyddsombud
Telefonnummer: 075-247 30 00
Senast uppdaterad: