Bortfall och kvalitet för registret över tvångsvård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall

Materialet som samlas in till registret över tvångsvård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall granskas genom olika manuella och maskinella kontroller. Partiella bortfall i vissa uppgifter kan förekomma.

Samtliga förvaltningsrätter rapporterar sina uppgifter. Partiella bortfall i vissa uppgifter kan förekomma. I de uppgifter om beslut som förvaltningsrätterna lämnar in har det inte hittats tecken som tyder på mätfel. Statens institutionsstyrelse, SiS, ansvarar för kvaliteten på de uppgifter som avser verksamheten på LVM-hemmen.

För jämförbarhet över tid, se sidan om registrets historik.

Senast uppdaterad:
Publicerad: