Registret över insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Registret ger underlag för den officiella statistiken om insatser för personer med funktionsnedsättning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, i Sverige. Registrets data används också som underlag i det nationella systemet för utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner.

Syftet med registret är att beskriva omfattningen av insatser för personer med funktionshinder enligt LSS.

Det här innehåller registret

Uppgifterna till registret samlas in på individnivå en gång om året för 9 av de 10 insatserna, från landets samtliga kommuner. Registret innehåller uppgifter om personer som haft verkställda beslut om en eller flera LSS-insatser, samt information om dessa nio insatser. Uppgifterna kan sedan delas upp på bakgrundsfaktorer som till exempel kön, ålder och kommun. Uppgifter om insatsen Råd och stöd samlas däremot in i en separat insamling på aggregerad nivå där landstingen ofta är uppgiftslämnare.

Mer information om registrets innehåll finns i variabelförteckningen.

Laglig reglering av registret

Socialtjänstregistren är reglerade i särskilda förordningar (1981:1370 och 2004:16) för insamling av personuppgifter om insatser inom socialtjänsten och enligt LSS. Enligt förordningarna är kommunerna skyldiga att lämna uppgifter till registren.

Så lämnar du uppgifter till registret

Uppgifterna lämnar du i vår inrapporteringsportal Filip

Statistik baserat på register för LSS

Om du är intresserad av uppgifter från registret, se Beställa data och statistik.
På sidan om statistik om stöd och service om personer med funktionsnedsättning kan du bland annat läsa:

  • Statistik om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

 

Ladda ner

Kontakt

Inrapportering, telefontider: måndagar 13–15, tisdagar 9–11, torsdagar 13–15
Telefon: 075-247 45 40
Senast uppdaterad:
Publicerad: