Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP)

Socialstyrelsen ansvarar för att föra en aktuell förteckning över hälso- och sjukvårdspersonal som har fått legitimation. Registret används för legitimationskontroll, framställning av statistik, prognoser och tillsynsändamål. HOSP kommer att ha telefonstängt den 5 januari 2021.

Uppgifterna i registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) används för upplysning om hälso- och sjukvårdspersonalens behörighet till apotek, arbetsgivare, myndigheter och allmänhet, samt för tillsyn. Dessutom utgör registeruppgifterna underlag för statistik och prognoser över tillgången på hälso- och sjukvårdspersonal.

Det här innehåller registret

HOSP-registret omfattar personer som har sökt och erhållit legitimation för yrken på hälso- och sjukvårdens område.

För närvarande finns följande 22 legitimationsyrken:
Apotekare, arbetsterapeut, audionom, barnmorska, biomedicinsk analytiker, dietist, fysioterapeut eller sjukgymnast, hälso- och sjukvårdskurator, kiropraktor, läkare, logoped, naprapat, optiker, ortopedingenjör, psykolog, psykoterapeut, röntgen-sjuksköterska, receptarie, sjukhusfysiker, sjuksköterska, tandhygienist och tandläkare.

I HOSP finns uppgifter om de yrkesgrupper som omfattas av legitimationsbestämmelser, samt uppgifter om specialistbevis för läkare och tandläkare.
Uppgifter om specialistsjuksköterskor enligt högskoleförordningen finns inte i Socialstyrelsens register.

Kvalitet och bortfall

HOSP-registret innehåller alla personer som fått svensk legitimation. Det kan förekomma att enstaka personer som har avlidit fortfarande finns kvar i registret, om Socialstyrelsen inte har fått information om detta.

Laglig reglering

Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal regleras av förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal, EU:s dataskyddsförordning (2016/679), GDPR, samt offentlighets­ och sekretesslagen (2009:400).

Så byggs registret upp

Huvuddelen av uppgifterna i registret kommer från hälso- och sjukvårdspersonalens ansökningar om legitimation. Vissa uppgifter hämtas också från ”Svensk utbildningsnomenklatur” och folkbokföringen.

Så behandlas personuppgifterna

Socialstyrelsen är personuppgiftsansvarig för registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och behandlar dina uppgifter enligt förordning (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdpersonal. Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande människa, till exempel namn, personnummer och postort.

Ändamålet med registret är att föra en aktuell förteckning över all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonals behörighet. Registret används för legitimationskontroll, framställning av statistik, prognoser och tillsynsändamål. Informationen i registret är skyddad av sekretess vilket innebär att den inte kan lämnas ut om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående lider men om uppgifterna röjs.

Uppgifterna i registret hämtas från den registrerade själv, från statens personadressregister samt från hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd samt domstol när det gäller behörighetsinskränkningar.

Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år få information om vilka uppgifter som finns registrerade om dig. Du kan vända dig till Socialstyrelsen om du vill få oriktiga uppgifter korrigerade. Du kan läsa mer om Socialstyrelsens behandling av personuppgifter.

Följande kodverk används i registret:

Legitimationskontroll, frågor och beställningar

Förfrågningar om enskilda personers behörighet görs via e-post till hosp@socialstyrelsen.se.

Beställningar skickas till hosp@socialstyrelsen.se

Begränsad telefontid sommar 2021.
Under perioden 5:e juli till 13:e augusti, har vi begränsad telefontid för legitimationskontroll:
Tider som gäller under perioden: tisdagar och fredagar kl. 09:00-10:00.
Telefon: 075-247 42 42

Är du intresserad av statistik baserat på registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Om du är intresserad av uppgifter från HOSP, se Beställa data och statistik.

På sidan om statistik om hälso- och sjukvårdspersonal kan du bland annat läsa:

  • Den årliga rapporten Statistik om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal samt arbetsmarknadsstatus

Du kan också ta fram statistik i vår databas. 

Kontakt

Telefontid: tisdag–fredag, 9.00–10.00
Telefon: 075-247 42 42
Senast uppdaterad:
Publicerad: