Historik om insatser för barn och unga

Registret över insatser för barn och unga har funnits sedan 1968. Här beskrivs registrets historik.

Registret har funnits sedan 1968. Fram till 1 juli 1994 var Statistiska centralbyrån ansvarig myndighet, varefter Socialstyrelsen tog över ansvaret för registret. Från 1982 ingår barn och unga mellan 18 och 20 år som haft en insats enligt 3 § eller 6 § LVU. Vissa individinriktade öppenvårdsinsatser ingick i registret till och med 1997.

År 1998 ändrades åldersgränsen för vård enligt Socialtjänstlagen från att omfatta barn i åldern 0–17 till att omfatta barn och unga i åldern 0–20. Variabeln ”Familjeställning” ersattes då med variabeln ”Vårdnadshavare”. De äldre uppgifterna har anpassats till det nya kodverket så långt det varit möjligt.

Senast uppdaterad:
Publicerad: