Bortfall och kvalitet om insatser till barn och unga

På den här sidan hittar du information om registrets bortfall och kvalitet, vilket är viktigt att veta när du till exempel vill beställa uppgifter från registret.

Kvalitet

Rapporteringen, och den statistiska kvaliteten, varierar kraftigt mellan olika socialnämnder.

Heldygnsinsatser

Brister i uppgiftsrapporteringen utgör den huvudsakliga felkällan. Det går inte att utifrån tillgängliga data uppskatta omfattningen av felen. När vi granskar rapporterade uppgifter upptäcker vi ett stort antal fel, vilka alltid rättas. Vissa typer av fel kan vi dock inte upptäcka och omfattningen av dessa är därför inte känd.

Förutsättningarna för uppgiftsrapporteringen, och därmed tillförlitligheten, varierar kraftigt mellan olika kommuner.

Öppenvårdsinsatser

Tillförlitligheten i uppgifterna om öppenvårdsinsatser är svår att värdera. Brister och fel i inrapporteringen är särskilt svåra att upptäcka eftersom uppgifterna samlas in på aggregerad nivå.

Bortfall år 2013

Följande kommuner har helt eller delvis inte rapporterat in för 2013.

Heldygnsinsatser

  • Stockholm (0180): Sdn 03 : Partiellt bortfall, kvartal 2 2013

Öppenvårdsinsatser

  • Örkelljunga (1 257): Totalt bortfall 2013
  • Färgelanda (1 439): Partiellt bortfall 2013
  • Töreboda (1 473): Partiellt bortfall 2013
Senast uppdaterad:
Publicerad: