Bortfall och kvalitet om insatser till barn och unga

På den här sidan hittar du information om registrets bortfall och kvalitet, vilket är viktigt att veta när du till exempel vill beställa uppgifter från registret.

Kvalitet

Heldygnsinsatser

Brister i uppgiftsrapporteringen utgör den huvudsakliga felkällan. Det går inte att utifrån tillgängliga data uppskatta omfattningen av felen. De uppgifter som upptäcks rättas i möjligaste mån. Vissa typer av fel kan vi dock inte upptäcka och omfattningen av dessa är därför inte känd.

Öppenvårdsinsatser

Tillförlitligheten i uppgifterna om öppenvårdsinsatser är svår att värdera. Brister och fel i inrapporteringen är särskilt svåra att upptäcka eftersom uppgifterna samlas in på aggregerad nivå.

Bortfall och kvalitet respektive år

Information om registrets bortfall och kvalitet hittar du i excelbilagan ”Om statistiken” under respektive års publikation.

Senast uppdaterad:
Publicerad: