Öppna jämförelser av kommunal hälso- och sjukvård

Här kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området kommunal hälso- och sjukvård. Resultaten är främst baserade på en enkät som skickas ut till Sveriges kommuner samt stadsdelar i Stockholm och Göteborg.

Resultat 2019

Öppna jämförelser 2019 – Kommunal hälso- och sjukvård
  • Pdf:en beskriver några av årets centrala resultat på nationell nivå.
  • Excelfilen, som du hittar som bilaga, innehåller alla resultat redovisade för stadsdelar i Göteborg och Stockholm och på kommun-, läns- och riksnivå. Med hjälp av den kan du jämföra resultat av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området.

Om resultatet

Resultatet för 2019 visar att fler kommuner erbjuder enkel fotundersökning inom den kommunala hälso- och sjukvården till personer med diabetes i ordinärt och särskilt boende, jämfört med 2018. Även andelen kommuner som inom den kommunala hälso- och sjukvården erbjuder vård och omsorg med ett multiprofessionellt demensteam har ökat. Ungefär en av fyra kommuner har styrdokument för blåsdysfunktion avseende samverkan på olika vårdnivåer.

Hjälp för att tolka och förstå resultatet

Kontakt

Öppna jämförelser socialtjänst
Senast uppdaterad:
Publicerad: