Om öppna jämförelser

Öppna jämförelser gör det möjligt att jämföra hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens kvalitet i hela Sverige med hjälp av indikatorer. Resultaten av jämförelserna kan användas för att följa upp, analysera och utveckla hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens verksamheter på olika nivåer.

Så kan öppna jämförelser användas

Öppna jämförelser finns inom områdena hälso- och sjukvård och socialtjänst. De riktar sig främst till tjänstemän och beslutsfattare i kommuner, landsting och regioner samt till politiker på olika nivåer.

Öppna jämförelser syftar till att

  • skapa öppenhet och ge förbättrad insyn i offentligt finansierad hälso- och sjukvård och socialtjänst
  • ge underlag för uppföljning, analys, förbättring och lärande i verksamheterna
  • initiera lokala, regionala och nationella analyser och diskussioner om verksamheternas kvalitet
  • ge underlag för styrning och ledning.

Jämförelserna redovisas främst per kommun, landsting, regioner eller län. För vissa områden finns även jämförelser per sjukhus och olika verksamheter eller verksamhetsnivåer.

Resultaten av öppna jämförelser behöver kompletteras med andra underlag

Öppna jämförelser ger inte en heltäckande bild av hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens kvalitet. Resultaten behöver därför kompletteras med andra underlag som är relevanta för verksamheten. De behöver också tolkas med hänsyn till regionala och lokala förutsättningar.

Senast uppdaterad:
Publicerad: