Kalendarium för öppna jämförelser

Här hittar du händelser inom öppna jämförelser. Observera att alla datum är preliminära.

Januari 2020

Uppgiftinlämning:

 • Start vecka 2: inlämning av uppgifter om personer med insatser och uppgifter om verksamheter i kommunerna inför Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? och enhetsundersökningen om äldreomsorg.
 • Start vecka 2: inlämning av uppgifter om verksamheter i kommunerna inför enhetsundersökningen LSS

Gemensam enkätinsamling till öppna jämförelser socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård:

 • Start vecka 4: Enkät om myndighetsutövning inom
  • ekonomiskt bistånd
  • missbruks- och beroendevård
  • motverka hemlöshet
  • social barn- och ungdomsvård
  • socialtjänstens krisberedskap
  • stöd till personer med funktionsnedsättning – LSS
  • stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning – socialpsykiatri
  • våld i nära relationer
  • äldreomsorg
  • kommunal hälso- och sjukvård

Februari 2020

 • Publicering: Öppna jämförelser 2019 – Vård och omsorg om äldre

Mars 2020

Enkätinsamling

 • Stänger vecka 11, Öppna jämförelser socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Enkätinsamling:

 • Start vecka 11, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Kvalitetsgranskning

 • Vecka 12–13 får kommunerna granska sina inskickade svar till öppna jämförelser socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Juni 2020

Publicering

 • Vecka 26 (preliminärt) – Öppna jämförelser socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård 2020 (försenat på grund av merarbete till följd av corona)

Oktober 2020

Publicering

 • Resultaten från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

November 2020

Publicering

 • Ekonomiskt bistånd Resultat 2020 – registerdata

Januari 2021

Gemensam enkätinsamling till öppna jämförelser socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård:

 • Start vecka 4: Enkät inom
  • ekonomiskt bistånd
  • missbruks- och beroendevård
  • social barn- och ungdomsvård
  • socialtjänstens krisberedskap
  • stöd till personer med funktionsnedsättning – LSS
  • stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning – socialpsykiatri
  • våld i nära relationer
  • äldreomsorg
  • kommunal hälso- och sjukvård

Februari 2021

 • Publicering: Öppna jämförelser 2020 – Vård och omsorg om äldre 

Mars 2021

Enkätinsamling

 • Stänger vecka 10 - öppna jämförelser socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Kvalitetsgranskning

 • Vecka 11–12 - kommunerna får granska sina inskickade svar till öppna jämförelser socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Juni 2021

Publicering

 • Vecka 25 (preliminärt) – öppna jämförelser socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård 2021
Senast uppdaterad:
Publicerad: