Kalendarium för öppna jämförelser

Här hittar du händelser inom öppna jämförelser. Observera att alla datum är preliminära.

Januari 2019

 • Publicering: Öppna jämförelser ekonomiskt bistånd (indikatorer baserade på registerdata)

 • Publicering: Öppna jämförelser 2018. En god vård? – Övergripande uppföljning utifrån sex frågor om hälso- och sjukvårdens resultat

 • Uppgiftsinlämning: Start vecka 2, inlämning av uppgifter om personer med insatser och uppgifter om verksamheter i kommunerna inför Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? och enhetsundersökningen om äldreomsorg

 • Uppgiftsinlämning: Start vecka 2, inlämning av uppgifter om verksamheter i kommunerna inför enhetsundersökningen LSS

 • Gemensam enkätinsamling: Start vecka 4, samlad kommunenkät om myndighetsutövning inom
  – ekonomiskt bistånd
  – missbruks- och beroendevård
  – social barn- och ungdomsvård
  – socialtjänstens krisberedskap
  – stöd till personer med funktionsnedsättning – LSS
  – stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning – socialpsykiatri
  – våld i nära relationer
  – äldreomsorg

Februari 2019

 • Publicering: Öppna jämförelser 2018 – Vård och omsorg om äldre

Mars 2019

 • Enkätinsamling: Start vecka 11, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
 • Enkätinsamling: Start vecka 12, Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård
 • Enkätinsamling: Start vecka 12, Enhetsundersökning LSS

Juni 2019

 • Publicering: Vecka 24, Öppna jämförelser socialtjänst
  – ekonomiskt bistånd 
  – missbruks- och beroendevård
  – social barn- och ungdomsvård
  – socialtjänstens krisberedskap
  – stöd till personer med funktionsnedsättning – LSS
  – stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning – socialpsykiatri
  – våld i nära relationer
  – äldreomsorg
  – kommunal hälso- och sjukvård

September 2019

 • Publicering: 26 september, resultaten från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
 • Publicering: Missbruks- och beroendevård – Registerbaserade indikatorer på landstings- och riksnivå

Oktober 2019

 • Publicering: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård
 • Publicering: Enhetsundersökningen, LSS
 • Publicering: Ekonomiskt bistånd – Registerbaserade indikatorer på kommun, län- och riksnivå

November 2019

 • Publicering: Social barn- och ungdomsvård – Resultat 2019: Placerade barns utbildning och hälsa
Senast uppdaterad: