Kalendarium för öppna jämförelser

Här hittar du händelser inom öppna jämförelser. Observera att alla datum är preliminära.

Januari 2021

Gemensam enkätinsamling till öppna jämförelser socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård:

 • Start vecka 4: Enkät inom
  • ekonomiskt bistånd
  • missbruks- och beroendevård
  • social barn- och ungdomsvård
  • socialtjänstens krisberedskap
  • stöd till personer med funktionsnedsättning – LSS
  • stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning – socialpsykiatri
  • våld i nära relationer
  • äldreomsorg
  • kommunal hälso- och sjukvård

Publicering:

 • Ekonomiskt bistånd Resultat 2020 – registerdata

Februari 2021

Publicering:

 • Öppna jämförelser 2020 – Vård och omsorg om äldre 

Publicering:

 • Öppna jämförelser –  Placerade barns utbildning och hälsa 2020

Mars 2021

Enkätinsamling:

 • Stänger vecka 10 – öppna jämförelser socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Kvalitetsgranskning:

 • Vecka 11–12 – kommunerna får granska sina inskickade svar till öppna jämförelser socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Juni 2021

Publicering:

 • Vecka 25 (preliminärt) – öppna jämförelser socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård 2021

Oktober 2021

Publicering:

Öppna jämförelser – Placerade barns utbildning och hälsa 2021

Publicering:

Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2021 – registerdata till och med år 2020

Senast uppdaterad:
Publicerad: