Lämna uppgifter till register

Uppgifterna i våra register och i vår statistik utgör ett viktigt underlag för forskning, utveckling och utvärdering av vården och omsorgen. Därför är det viktigt att vi får in data från dig som uppgiftslämnare.
Registerservice för beställning av data och statistik
På webbplatsen kan du beställa data ur våra register för forskning, beställa statistik som inte finns på våra statistiksidor, beställa samkörning mot dödsorsaksregistret samt läsa om registerservice.

Kontakt

Inrapporteringsservice

E-post: inrapportering@socialstyrelsen.se
Telefonnummer: 075-247 45 50
Telefontider: måndagar 13-15, tisdagar 9-11, torsdagar 13-15

Senast uppdaterad: