Testa det nya filformatet för klassifikationer som introduceras 2023

Den 1 januari 2023 kommer ett nytt filformat att gälla för Socialstyrelsens hälsorelaterade klassifikationer. Här kan du ladda ner och testa årets (2022) versioner av klassifikationerna i det nya filformatet. Låt oss gärna veta hur det går och vilka eventuella problem ni stöter på.

Filformatet är en tabbseparerad textfil. Information om varje kods innehåll och hierarkiska placering finns nu i en och samma fil. I pdf-filen kan du se vilken information filen innehåller.

ICD-10-SE

Beskrivning av innehåll ICD-10-SE (pdf)

Klassifikationer för vårdåtgärder (KVÅ)

All information ligger nu strukturerad i två filer, en fil för KMÅ och en för KKÅ

Klassifikation för medicinska åtgärder (KMÅ)

Beskrivning av innehåll KMÅ (pdf)

Klassifikation för kirurgiska åtgärder (KKÅ)

Beskrivning av innehåll KKÅ (pdf)

ICF

Beskrivning av innehåll ICF (pdf)

KSI

Beskrivning av innehåll KSI (pdf)

Låt oss veta hur det går

Vi är tacksamma för all återkoppling vi kan få och gärna så snart som möjligt. Då har vi möjlighet att göra eventuella justeringar, så att övergången till det nya filformatet för 2023 års versioner blir så smidig som möjlig.

Mejla feedback till klassif@socialstyrelsen.se

Publicerad: