Beställa data och statistik

På webbplatsen hittar du information om hur du beställer data och statistik ur våra register.
Registerservice för beställning av data och statistik
Registerservice hjälper till vid beställning av data och statistik. På webbplatsen kan du beställa data och statistik ur våra register. Kvalitetsregister kan få stöd med olika sambearbetningar och du kan läsa mer om registerservice arbete.

 

Kontakt

Har du frågor kring beställning av data och statistik, eller om e-tjänsten? Kontakta oss:

Registerservice@socialstyrelsen.se
075-247 30 00

Telefontid
Måndag 9-11
Torsdag 9-11

Senast uppdaterad: