Beställa data och statistik

Information om hur du beställer data ur våra register för forskning. Registren skyddas av sekretess men data kan lämnas ut efter särskild prövning.
Registerservice för beställning av data och statistik
På webbplatsen kan du beställa data ur våra register för forskning, beställa statistik som inte finns på våra statistiksidor, beställa samkörning mot dödsorsaksregistret samt läsa om registerservice.

Kontakt

Registerservice
Telefonnummer: 075-247 30 00
Senast uppdaterad: