Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Gemensamma författningssamlingen (HSLF-FS)

Från och med 1 juli 2015 ges Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ut i en gemensam författningssamling (HSLF-FS) tillsammans med sex andra myndigheter inom området hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel och folkhälsa.

HSLF-FS står för Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Föreskrifter och allmänna råd som utgivits före den 1 juli 2015 ingår i den nya författningssamlingen men behåller sina tidigare namn.

Läs mer om HSLF-FS

En förteckning över och länkar till samtliga myndigheters författningar inom HSLF-FS finns på kunskapsguiden.se.

Författningssamlingen innehåller föreskrifter, allmänna råd och kungörelser. Föreskrifter är bindande regler medan allmänna råd är rekommendationer för hur lagar, förordningar och föreskrifter kan eller bör tillämpas. Kungörelser är oftast upphävanden av allmänna råd.

Prenumeration och beställning av tryckta versioner

Socialstyrelsens författningar finns att ladda ner gratis i pdf-format men kan också beställas i tryckt version. Du kan också prenumerera på de tryckta versionerna av Socialstyrelsens författningar inom HSLF-FS. Kostnaden per år är 1 500 kronor inklusive moms.

Beställ prenumeration på HSLF-FS (hos Publikationsservice)

Prenumerera på Socialstyrelsens nyhetsbrev

Om du vill få löpande information om Socialstyrelsens verksamhet kan du även prenumerera på vårt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut varannan vecka via e-post.

Anmäl dig till nyhetsbrevet.

Kontakt

Kontaktformulär för juridiska frågor

Beställ prenumerationer på Socialstyrelsens författningar inom HSLF-FS via e-post: publikationsservice@
socialstyrelsen.se

Mer hos oss

kunskapsguiden.se har länkar till samtliga myndigheters författningar inom HSLF-FS

Förteckning över den 1 januari 2018 gällande författningar m.m. som Socialstyrelsen beslutat

Mer hos andra

Lagrummet.se