Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Senaste version av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2007:8) om uppgiftsskyldighet till register över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården

Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen och ändringsförfattningar.


Observera att det är den tryckta versionen av författningen som gäller. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. För uppgift om använda bemyndiganden och ikraftträdandebestämmelser, se respektive
författning.

Ändrad: SOSFS 2008:16

1 § Varje kommun skall lämna uppgifter enligt 2 § till Socialstyrelsen eller till den som på uppdrag av Socialstyrelsen ansvarar för insamlandet av uppgifterna.

2 § Av 5 § förordningen (2006:94) om register hos Socialstyrelsen över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården framgår det att kommunerna ska lämna uppgifter till registret om personer som har fått insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Uppgifterna ska lämnas i elektronisk form i enlighet med filbeskrivningen (bilagan). De ska lämnas senast den 15 september 2008 och avse förhållandena under juni månad 2008.

Därefter ska uppgifterna lämnas två gånger per år, senast den 15 februari respektive den 15 september och avse förhållandena under perioderna 1 juli - 31 december föregående år respektive 1 januari - 30 juni innevarande år. (SOSFS 2008:16)

Bilagor

Blankett. Hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för

 


Senaste lydelse
Gäller från och med: 2007-07-13