Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Senaste version av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2002:2) om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation

Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen och ändringsförfattningar.


Observera att det är den tryckta versionen av författningen som gäller. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. För uppgift om använda bemyndiganden och ikraftträdandebestämmelser, se respektive
författning.

Ändrad: SOSFS 2006:8

1 § Av 2 och 3 §§ förordningen (2001:638) om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation framgår vilka personer som kan få utrustningen och vilka regler som gäller för att få bidraget.

2 § Fördelningen av statsbidraget grundar sig på respektive landstings genomsnittliga förbrukning av bidraget under de närmast tre föregående åren och antalet bosatta i landstinget.

3 § Varje landsting ska till Socialstyrelsen senast den 30 juni varje år redovisa hur mycket av statsbidraget som förbrukats föregående kalenderår. Redovisningen ska göras på blanketten SOSB 70040 (bilagan). (SOSFS 2006:8).

Bilaga

Blankett för redovisning av förbrukningen av statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation