Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Upphandling av SK-kurser

På den här sidan hittar du övergripande information om upphandlingen av SK-kurser.

Upphandling av nytt ramavtal våren 2019

Socialstyrelsen har i uppdrag att utforma verksamheten för SK-kurser som bidrar till den långsiktiga kompetensförsörjningen av specialistläkare. Socialstyrelsen har identifierat två nya områden som inte täcks av det befintliga ramavtalet för SK-kurser 2019–2022:

Ramavtalsområde – Nordiska kurser:

Socialstyrelsen har under åren utvecklat ett nordiskt samarbete kring SK-kurser. Samarbetet främjar behovet av erfarenhetsutbyte och nätverkande mellan de nordiska länderna. Samarbetet är särskilt viktigt inom de kursområden där målgruppen för kursen i det egna landet inte är tillräckligt stor, men där kursområdet är av stor betydelse för den långsiktiga kompetensförsörjningen av specialistläkare. Socialstyrelsen ser därför ett behov av SK-kurser med kursort i annat nordiskt land än Sverige och kurser där målgruppen utgörs av deltagare från flera nordiska länder.

Ramavtalsområde – Kurser med tekniskt avancerad utrustning:

Socialstyrelsen har noterat att den medicintekniska utvecklingen har bidragit till att behovet av tekniskt avancerad utrustning ökar i utbildningen av ST-läkare. Vid uppföljningen av avropen som gjordes inom det befintliga ramavtalet för SK-kurser 2019–2022 framkom att det finns ett behov av kurser för de kursområden där tekniskt avancerad utrustning (simulatorer, VR-teknik, robotteknik, artificiell intelligens eller motsvarande) bidrar till en förbättring av kursdeltagarens resultat och färdigheter.

Det befintliga ramavtalet (Ramavtal för SK-kurser 2019–2022) omfattar varken nordiska kurser eller kurser där tekniskt avancerad utrustning används. Socialstyrelsen ser därför ett behov av att upphandla kompletterande ramavtal för dessa kurser.

Ungefärlig tidsplan för upphandlingen, våren 2019:

 Framtagning av underlag  Mars 2019   Pågående
 Annonsering  April 2019  Planerad
 Utvärdering  Maj 2019  Planerad
 Tilldelningsbeslut  Maj/Juni 2019  Planerad
 Avtal tecknas  Juni 2019  Planerad

 

Ramavtal SK-kurser 2019–2022

Socialstyrelsen har genomfört vissa förändringar av upphandlingsförfarandet. Syftet är att förenkla och underlätta administration och planering för kursleverantörer och kursgivare.

Upphandlingsförfarandet innebär följande:

  • Under hösten 2017 upphandlade Socialstyrelsen potentiella SK-kursleverantörer.
  • Upphandlingen resulterade i att vi tecknade ramavtal på upp till 4 år (2018–2021) med flera olika kursleverantörer. Detta så att myndighetens efterfrågan på kurser kan tillgodoses under kursåren 2019–2022.
  • Under början av varje år avropar vi kurser från ramavtalet. Villkor och krav för avrop kommer att specificeras i respektive avropsförfrågan. Läs mer under fliken Ramavtalsleverantörer i menyn ovan.
  • Därefter kommer ramavtalsleverantörerna att få avropsförfrågningar inför varje nytt kursår under den period som ramavtalet gäller.