Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Utvärdering av följsamheten till nationella riktlinjer

Vi utvärderar kvaliteten i vården och omsorgen, bland annat med utgångspunkt i rekommendationerna i våra nationella riktlinjer. Utvärderingarna riktar sig till beslutsfattare på olika nivåer och ger vägledning om vilka områden inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten som behöver förbättras.

De områden som har utvärderats är

De utvärderingar som pågår är

  • endometrios (klar hösten 2019)
  • psoriasis (klar hösten 2019)
  • epilepsi (klar våren 2020)
  • ohälsosamma levnadsvanor (2021)
  • missbruk och beroende (2021)
  • schizofreni (2021)
  • rörelseorganens sjukdomar (2022).

Så tar vi fram utvärderingarna

Utgångspunkten för utvärderingarna är de indikatorer som tagits fram i samband med riktlinjearbetet och, om sådana finns, målnivåer. Utvärderingarna kan även belysa andra aspekter av kvaliteten i vården och omsorgen.

Resultaten presenteras i två rapporter. Den ena innehåller sammanfattning med förbättringsområden och den andra ett fullständigt underlag samt beskrivning av metoder och samtliga indikatorer. Indikatorerna finns även i vårt indikatorbibliotek.

Så kan vi hjälpa er att bli bättre

För att utvärderingarna ska komma till större nytta kommer vi gärna till er och presenterar uppgifter om er region eller kommun. Kontakta oss gärna om ni vill anordna ett seminarium eller liknande.