Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd innehåller rekommendationer om insatser vid insjuknande i psykos, läkemedelsbehandling, psykologisk behandling, samordning, stöd för boende och arbete samt åtgärder vid fysisk ohälsa. Riktlinjerna vänder sig till beslutsfattare och yrkesverksamma inom området.

Ladda ner eller beställ rapporten Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd – Stöd för styrning och ledning. Rapporten fokuserar på de rekommendationer i riktlinjerna som bedöms vara särskilt viktiga ur ett styr- och ledningsperspektiv.

Seminarium om remissversionen av riktlinjerna 

På vår utbildningsportal kan du ta del av filmer och presentationer från region Stockholm/Gotlands kunskapsseminarium om de uppdaterade nationella riktlinjerna för schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. I diskussionsforumet ges möjlighet att ställa frågor om riktlinjerna.

Kontakt

Övergripande frågor om riktlinjerna
Sofia von Malortie
075-247 31 65

Kunskapsunderlag
Ellinor Cronqvist
075-247 49 13

Lina Keller
075-247 42 88

Indikatorer
Gunilla Ringbäck
075-247 36 69

Mer hos oss

Psykisk ohälsa