Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Nationella riktlinjer för vård vid psoriasis

Nationella riktlinjer för vård vid psoriasis omfattar bland annat insatser vid levnadsvanor och samsjuklighet, utredning och uppföljning, topikal behandling behandling vid specifikt lokaliserad psoriasis, ljusbehandling och klimatvård, systemisk behandling. Riktlinjerna vänder sig till beslutsfattare och yrkesverksamma inom området.

Ladda ner eller beställ rapporten Nationella riktlinjer för vård vid psoriasis – Stöd för styrning och ledning. Rapporten fokuserar på de rekommendationer i riktlinjerna som bedöms vara särskilt viktiga ur ett styr- och ledningsperspektiv.

På grund av den pågående utvecklingen av våra digitala tjänster kan riktlinjerna inte publiceras i digitalt sökbart format för närvarande, utan endast i pdf-format.

Uppföljning av riktlinjerna

Utvärdering av psoriasisvården

  • Socialstyrelsen genomför en utvärdering som utgår från de nationella riktlinjerna och som kommer att publiceras under 2019. Socialstyrelsen kommer även att utreda förutsättningarna för att ta fram målnivåer inom området.

Kontakt

Övergripande frågor om riktlinjerna
Alexandra Karlén
075-247 43 57

Kunskapsunderlag
Louise von Bahr
075-247 46 19

Indikatorer, målnivåer och utvärdering
Tobias Edbom
075-247 31 29