Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Nationella riktlinjer för vård vid psoriasis

Nu är de nationella riktlinjerna för psoriasis publicerade i en remissversion. Riktlinjerna kommer att vara ett stöd för dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom vård av personer med psoriasis.

Ladda ner eller beställ rapporten Nationella riktlinjer för vård vid psoriasis – Stöd för styrning och ledning – Remissversion. Rapporten fokuserar på de rekommendationer i riktlinjerna som bedöms vara särskilt viktiga ur ett styr- och ledningsperspektiv.

  • Riktlinjerna är publicerades i en remissversion den 12 mars och rekommendationerna blir gällande från och med detta datum. Du har möjlighet att lämna synpunkter fram till och med den 31 maj 2018 via mejl: nr-psoriasis@socialstyrelsen.se.
  • Sök i rekommendationerna 
  • Den slutliga versionen kommer att publiceras under våren 2019.

    Uppföljning av riktlinjerna

    Under 2018 genomför Socialstyrelsen en utvärdering, som kommer att publiceras under 2019. Socialstyrelsen kommer även att utreda förutsättningarna för att ta fram målnivåer inom området.

Kontakt

Övergripande frågor om riktlinjerna
Alexandra Karlén
075-247 43 57

Kunskapsunderlag
Johanna Kain
075-247 37 79

Indikatorer, målnivåer och utvärdering
Tobias Edbom
075-247 31 29