Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer

Mest sjuka äldres särskilda förutsättningar kan påverka tillämpbarheten av nationella riktlinjer. Vi har därför tagit fram en vägledning med fokus på att synliggöra denna grupps särskilda förutsättningar och hur dessa kan påverka tillämpbarheten av olika riktlinjer. Den pekar också på viktiga avvägningar för att kunna ge dessa personer en god vård.

Vägledning om mest sjuka äldre och riktlinjer

Att följa enskilda rekommendationer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer kan i vissa fall riskera att leda till felbehandling när det gäller äldre personer med svår samsjuklighet och skörhet. Socialstyrelsen har därför tagit fram en vägledning om hur riktlinjernas rekommendationer kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov.

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer – hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov

Vägledningen ingår i flera riktlinjer

Vägledningen ingår som en bilaga i flera riktlinjer, till exempel för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård, diabetesvård respektive för vård vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Vad innehåller vägledningen?

Mest sjuka äldre blir allt fler, vårdkonsumtionen är hög och vården är fragmenterad och ojämlik. Gruppen riskerar att inte ges företräde eller rätt behandling, trots stora hälso- och vårdbehov.

Socialstyrelsens vägledning ger hälso- och sjukvården underlag för att anpassa sitt förhållningssätt och sina rutiner när det gäller de mest sjuka äldre, så att de kan ge dessa personer en god vård. Vägledningen ger dock inga specifika rekommendationer om konkreta åtgärder, insatser eller metoder.

I Socialstyrelsens arbete med riktlinjerna bidrar vägledningen med perspektiv i utformningen av rekommendationer, så att de blir relevanta även för denna patientgrupp. Hittills har vi, genom att utgå från vägledningen, anpassat rekommendationer i de nationella riktlinjerna för diabetesvård med hänsyn till de mest sjuka äldre.