Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Nationella riktlinjer för vård vid epilepsi

Nationella riktlinjer för vård vid epilepsi innehåller rekommendationer om diagnostik, behandling, uppföljning, teamomhändertagande, avancerad utredning och behandling vid farmakologiskt terapiresistent epilepsi samt habilitering och rehabilitering. Riktlinjerna vänder sig till beslutsfattare och yrkesverksamma inom området.

Ladda ner eller beställ rapporten Nationella riktlinjer för vård vid epilepsi – Stöd för styrning och ledning. Rapporten fokuserar på de rekommendationer i riktlinjerna som bedöms vara särskilt viktiga ur ett styr- och ledningsperspektiv.

På grund av den pågående utvecklingen av våra digitala tjänster kan riktlinjerna inte publiceras i digitalt sökbart format för närvarande, utan endast i pdf-format.

Stöd vid införandet av riktlinjerna

Presentationen om riktlinjerna för vård vid epilepsi tar bland annat upp de centrala rekommendationerna i riktlinjerna. Ladda gärna ner och sprid materialet i din organisation, till exempel i föreläsningar eller på webbplatser och intranät.

Uppföljning av riktlinjerna

Socialstyrelsen genomför en utvärdering av epilepsivården som utgår från de nationella riktlinjerna och som kommer att publiceras under början av 2020. Socialstyrelsen kommer även att utreda förutsättningarna för att ta fram målnivåer inom området.  

Kontakt

Övergripande frågor
Anna Lord
075-247 41 12

Kunskapsunderlag
Lisa Parker
075-247 34 21

Målnivåer och utvärderingar
Henrik Lysell
075-247 35 29