Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Nationella riktlinjer för vård vid endometrios

Nationella riktlinjer för vård vid endometrios omfattar bland annat insatser vid tidiga symtom, diagnostik, farmakologisk, icke-farmakologisk och kirurgisk behandling, graviditetsrelaterad smärtlindring, uppföljning och betydelsen av ett multiprofessionellt omhändertagande. Riktlinjerna vänder sig till beslutsfattare och profession inom området.

Ladda ner eller beställ rapporten Nationella riktlinjer för vård vid endometrios – Stöd för styrning och ledning. Rapporten fokuserar på de rekommendationer i riktlinjerna som bedöms vara särskilt viktiga ur ett styr- och ledningsperspektiv.

Uppföljning av riktlinjerna

Utvärdering av endometriosvården

Under 2018 genomför Socialstyrelsen en utvärdering som utgår från de nationella riktlinjerna och som kommer att publiceras under 2019. Socialstyrelsen kommer även att utreda förutsättningarna för att ta fram målnivåer inom området.