Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Rikssjukvårdsnämnden

Rikssjukvårdsnämnden bildades på uppdrag av regeringen för att besluta om viss hälso- och sjukvård som ska bedrivas av ett landsting men med hela landet som upptagningsområde. Den 1 juli 2018 ersattes rikssjukvården med nationell högspecialiserad vård och samtidigt ersattes rikssjukvårdsnämnden med nämnden för nationell högspecialiserad vård.

Rikssjukvårdsområden och tillstånd

Rikssjukvårdsnämndens huvuduppgifter var att

  • Besluta vilka verksamheter som skulle bli rikssjukvård
  • För varje verksamhet som blev rikssjukvård besluta vilka enheter inom hälso- och sjukvården som får tillstånd att bedriva den.

Socialstyrelsen beredde underlagen för nämnden.

I Rikssjukvårdsnämnden satt representanter för landstingen, Vetenskapsrådet, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och Kammarrätten i Stockholm. Socialstyrelsens generaldirektör var ordförande.

Sammanträden 2017

Sammanträden 2018

Rikssjukvårdsnämnden 1 april 2015 – 30 juni 2018

Socialstyrelsen

Ordförande: Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen
Ersättare: Lennart Christiansson, medicinalråd, Socialstyrelsen

Södra regionen

Ledamot: Ingrid Lennerwald (S), Region Skåne
Ersättare: Stefan Lamme (M), Region Skåne

Sydöstra regionen

Ledamot: Kaisa Karro (S), Region Östergötland
Ersättare: Christer Jonsson (C), Landstinget i Kalmar län

Västra regionen

Ledamot: Jonas Andersson (Fp), Västra Götalandsregionen
Ersättare: Elise Pilhem Norberg (V), Västra Götalandsregionen

Stockholm/Gotlands regionen

Ledamot: Marie Ljungberg Schött (M), Stockholms läns landsting
Ersättare: Dag Larsson (S), Stockholms läns landsting

Uppsala/Örebro-regionen

Ledamot: Börje Wennberg (S), Landstinget i Uppsala län
Ersättare: Elisabeth Kihlström (KD), Landstinget i Värmland

Norra regionen

Ledamot: Harriet Hedlund (S), Västerbottens läns landsting
Ersättare: Niklas Sandström (M), Västerbottens läns landsting

Kammarrätten i Stockholm

Ledamot: Henrik Jansson
Ersättare: Charlotta Lokrantz

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU)

Ledamot: Jan Liljemark
Ersättare: Jan Adolfsson

Vetenskapsrådet

Ledamot: Jan-Ingvar Jönsson
Ersättare: Vakant

Adjungerade

Ledamot: Mats Eriksson (M), vice ordförande i sjukvårdsdelegationen, SKL
Ersättare: Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), Region Örebro län