Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Remisser nationell högspecialiserad vård

Nu är de första underlagen från sakkunniggrupperna inom kvinnosjukdomar och förlossning samt nervsystemets sjukdomar färdiga. Här hittar du instruktioner för remisshanteringen och underlagen.

Kort om uppdraget och processen

Socialstyrelsen leder arbetet med att koncentrera mer av den högspecialiserade vården på nationell nivå. I uppdraget har det också ingått att ta fram en arbetsprocess för detta. För att testa arbetsprocessen har vi valt ut ett antal vårdområden av olika karaktär inom ramen för pilotarbetet.

Inom de båda pilotområdena kvinnosjukdomar och förlossning, samt nervsystemets sjukdomar har respektive sakkunniggrupp tagit fram underlag. Underlagen remitteras nu till de remissinstanser som har bidragit till Socialstyrelsens föreskrift för nationell högspecialiserad vård (HSLF-FS 2018:48). Vi bjuder dessutom in alla intresserade att lämna synpunkter på sakkunniggruppernas underlag.

Genom att redan tidigt i processen få synpunkter på underlagen, möjliggörs en bred konsekvensanalys. Innan Socialstyrelsen beslutar om vad som ska utgöra nationell högspecialiserad vård och på hur många ställen vården ska bedrivas kommer även en beredningsgrupp att lämna ett yttrande. Beredningsgruppen leds av Socialstyrelsen och består bland annat av tre systemexperter med god kännedom om hälso- och sjukvårdssystemet och lång erfarenhet av arbete i ledande befattningar.

Remissförfarandet

Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på sakkunniggruppernas underlag och det är främst förslag till särskilda villkor och konsekvensanalysen som vi vill ha synpunkter på.

Kvinnosjukdomar och förlossning

Avancerad kirurgi vid endometrios

Trofoblastsjukdomar

Avancerad fostermedicin


Eventuella synpunkter mejlar du senast 6 maj 2019 till
NHV-remiss@socialstyrelsen.se. I ämnesfältet skriver du respektive underlags namn och diarienummer. Vi vill gärna ha dina synpunkter i ett worddokument.

Nervsystemets sjukdomar

Ryggmärgsskador

Avancerad behandling vid Parkinsons sjukdom


Eventuella synpunkter på underlagen mejlar du till
NHV-remiss@socialstyrelsen.se. Synpunkter på underlaget för ryggmärgsskador behöver vi senast 5 juni 2019 och synpunkter på underlaget för avancerad behandling av Parkinsons sjukdom behöver vi senast den 10 juni 2019. I ämnesfältet skriver du respektive underlags namn och diarienummer. Vi vill gärna ha dina synpunkter i ett worddokument.

Den fortsatta processen

Efter remissperioden och Socialstyrelsens beslut kommer regionerna att kunna ansöka om tillstånd att bedriva vården. För vårdområden inom kvinnosjukvård och förlossning planeras ansökningsperioden pågå juni-oktober, och de första tillståndsbesluten beräknas kunna tas i december 2019. För vårdområden inom nervsystemets sjukdomar planeras ansökningsperioden starta under hösten/vintern 2019. Det är nämnden för nationell högspecialiserad vård som fattar beslut om tillstånd.

Kontakt