Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Kartläggning vårdområden

Socialstyrelsen leder arbetet med att koncentrera mer av den högspecialiserade vården på nationell nivå. Nu har en första genomlysning av vården gjorts och vi presenterar de nationella programområdenas förslag på vilka vårdområden som eventuellt bör koncentreras på nationell nivå.

Den sista mars levererade merparten av de nationella programområdena sina bruttolistor över vårdområden som kan bli aktuella för nationell högspeciali-serad vård. Nystartade programområden har lite längre tid på sig att skicka in sina förslag.

Ett första steg i arbetet

Detta är första steget i kartläggningen av vilken vård som eventuellt bör koncentreras på nationell nivå. Listan kommer att kompletteras med fler områden och alla de föreslagna områdena kommer kanske inte att utredas vidare av experter. Vi kommer med andra ord att fortsätta arbetet med ”Bruttolistan” i enlighet med den dynamiska process som vi eftersträvar. Listan är sorterad i bokstavsordning, inte i prioriteringsordning.

Nationella programområden, bruttolista

Sakkunniggrupper startas löpande

Nästa steg i processen är att vi tar ställning till vilka förslag som bör genomlysas av experter och starta sakkunniggrupper för det arbetet.

Planen är att sakkunniggrupper för ett tiotal vårdområden startar efter sommaren. Många av startområdena är nominerade av flera olika program-områden och där finns en stor samstämmighet kring att den aktuella vården bör genomlysas i detta system. Vi har också valt områden där vi bedömer att det finns en stor patientnytta och förutsättningar att genomföra arbetet. Därefter grupperas områden som bör utredas samtidigt och ytterligare sakkunniggrupper startas succesivt under de kommande åren.

Eventuella frågor eller synpunkter på bruttolistan mejlar du till NHV@socialstyrelsen.se.

Kontakt

NHV@socialstyrelsen.se

Kristina Wikner
075-247 33 62

Per-Henrik Zingmark
075-247 41 08