Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./

Rikssjukvård - ersätts av nationell högspecialiserad vårdRikssjukvård har funnits sedan 1 januari 2007 och innebär att en viss definierad högspecialiserad vård centraliseras till ett eller två sjukhus för att uppnå högre kvalitet och bättre resursutnyttjande. Från 1 juli 2018 har rikssjukvården ersatts av nationell högspecialiserad vård.

Propositionen om nationell högspecialiserad vård beslutades av regeringen den 16 november 2017 och den 8 mars 2018 togs beslutet i riksdagen.

Här kan du läsa mer om nationell högspecialiserad vård och den nya processen.

Svar på vanliga frågor om rikssjukvård

 

Nedanstående områden har varit rikssjukvård och övergår den 1 juli 2018 till att bli nationell högspecialiserad vård. Klicka på länkarna i listan för mer information.


Verksamhet Landsting med tillstånd
Behandling av barn med cochleaimplantat Stockholms läns landsting.
Behandling av barnglaukom och barnkatarakt Västra Götalandsregionen och Stockholms läns landsting.
Behandling av plexus brachialisskador Stockholms läns landsting och Västerbottens läns landsting (från den 1 januari 2016).
Behandling av svåra brännskador Landstinget i Uppsala län och Landstinget i Östergötland.
Hjärtkirurgi på barn och ungdomar Västra Götalandsregionen och Region Skåne.
Hjärtkirurgi på vuxna med medfödda hjärtfel Västra Götalandsregionen och Region Skåne.
Hjärttransplantation Västra Götalandsregionen och Region Skåne.
Intrauterina behandlingar Stockholms läns landsting.
Kirurgi vid medfödda missbildningar på matstrupen Region Skåne och Stockholms läns landsting har tillstånd.
Kirurgi vid medfött diafragmabråck Region Skåne och Stockholms läns landsting har tillstånd.
Levertransplantation Västra Götalandsregionen och Stockholms läns landsting.
Lungtransplantation Västra Götalandsregionen och Region Skåne.
Viss kirurgi vid vissa anorektala och vissa urogenitala missbildningar samt vid Hirschsprungs sjukdom Region Skåne och Stockholms läns landsting har tillstånd.
Viss kraniofacial kirurgi Landstinget i Uppsala län och Västra Götalandsregionen.
Ögononkologi Stockholms läns landsting.