Vem får fatta beslut om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård? (särskilt reglerad). För hälso- och sjukvården.

Beslut om tvångsvård tas när en patient på grund av sitt sinnestillstånd riskerar att skada sig själv eller är farlig för sin omgivning.

Vem får utföra uppgiften?

Beslut om psykiatrisk tvångsvård

En chefsöverläkare vid en enhet för psykiatrisk vård ska fatta beslut om att en patient ska tas in för psykiatrisk tvångsvård. Beslutet ska baseras på ett vårdintyg. Beslutet får inte fattas av den läkare som har skrivit vårdintyget.

Beslut om rättspsykiatrisk vård

Domstolen fattar beslut om rättspsykiatrisk vård. Beslutet baseras på ett rättsutlåtande eller rättsintyg som skrivits av läkare.

Publicerad: