Livmoderhalscancer – screening med cytologi och HPV-test

Syftet med att ta fram rekommendationer om screening för livmoderhalscancer är att nå nationell samordning för screeningen och skapa förutsättningar för en jämlik vård.

Rekommendation

Screeningprogram
Livmoderhalscancer, screening med cytologi och HPV-test

Del av befolkningen
Kvinnor 23-64 år

Rekommendation
Bör erbjudas

Motivering till rekommendationen

Hälso- och sjukvården bör erbjuda screening för livmoderhalscancer med:

  • cellprovtagning med analys för cytologi vart tredje år till kvinnor i åldern 23–29 år
  • cellprovtagning med analys för HPV vart tredje år till kvinnor i åldern 30–49 år samt en kompletterande analys även för cytologi för kvinnor som är cirka 41 år
  • cellprovtagning med analys för HPV vart sjunde år till kvinnor i åldern 50–64 år.

Socialstyrelsens samlade bedömning är att det rekommenderade screeningprogrammet ger hälsovinster som överväger de negativa effekterna.

Avgörande för rekommendationen är att ett screeningprogram med analys för dels cytologi, dels HPV, minskar sjuklighet och förtida död i livmoderhalscancer.

En förutsättning för det rekommenderade screeningprogrammet är att cellprovtagningen sker med vätskebaserad teknik, vilket möjliggör analys av både HPV och cytologi på samma prov.

Så har vi gjort bedömningen

Bedömningen av screeningprogrammet utgår från Socialstyrelsens screeningmodell som finns publicerad i rapporten Nationella screeningprogram – modell för bedömning, införande och uppföljning.

Ladda ner eller beställ

Modell för bedömning av nationella screeningprogram
Senast uppdaterad:
Publicerad: