Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar innehåller rekommendationer om osteoporos, artros och inflammatoriska reumatiska sjukdomar. Riktlinjerna vänder sig till beslutsfattare och profession.

Revidering av riktlinjerna

Under hösten 2017 påbörjade Socialstyrelsen arbetet med att revidera nuvarande nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar. En remissversion av de reviderade riktlinjerna kommer publiceras den 29 april 2020.

Förbättring pågår

På grund av den pågående utvecklingen av våra digitala tjänster kan riktlinjerna inte publiceras i digitalt sökbart format för närvarande. Det går bra att söka i våra pdf:er. 

Uppföljning av riktlinjerna

För att följa upp hur de nationella riktlinjerna används och för att följa utvecklingen och förbättringen av kvaliteten i vården har vi tagit fram målnivåer och utvärderingar.

Utvärdering

Utvärderingarna fungerar som ett stöd för prioriteringar och beslut samt ger vägledning om vilka områden inom hälso- och sjukvården som behöver förbättras.

Nationella riktlinjer - Utvärdering

Målnivåer

Målnivåerna ger landsting och regioner tydliga och mätbara mål att arbeta mot och kan användas för styrning och ledning samt vid uppföljning och utvärdering.

Nationella riktlinjer – Målnivåer

Kontakt

Anders Berg, övergripande frågor om riktlinjerna
Telefonnummer: 075-247 45 18

Kontakt

Petra Ekerot, kunskapsunderlag
Telefonnummer: 075-247 34 93

Kontakt

Christina Broman, indikatorer, målnivåer och utvärdering
Telefonnummer: 075-247 40 60
Senast uppdaterad:
Publicerad: