Nationella riktlinjer för vård vid endometrios

Nationella riktlinjer för vård vid endometrios omfattar bland annat insatser vid tidiga symtom, diagnostik, farmakologisk, icke-farmakologisk och kirurgisk behandling, graviditetsrelaterad smärtlindring, uppföljning och betydelsen av ett multiprofessionellt omhändertagande. Riktlinjerna vänder sig till beslutsfattare och profession inom området.
Rekommendationer och indikatorer
På webbplatsen kan du söka efter rekommendationer och indikatorer som ingår i de nationella riktlinjerna. Du kan också ta del av kunskapsunderlagen för rekommendationerna.

Uppföljning av riktlinjerna

Utvärdering av endometriosvården

Under 2018 genomför Socialstyrelsen en utvärdering som utgår från de nationella riktlinjerna och som kommer att publiceras under 2019. Socialstyrelsen kommer även att utreda förutsättningarna för att ta fram målnivåer inom området.

Stöd i arbetet

Mycket mensvärk kan bero på endometrios

Här finns kompletterande stödmaterial om endometrios

Vägledning om sjukskrivning vid endometrios

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd
På webbplatsen kan du läsa om övergripande principer för sjukskrivning och söka i Socialstyrelsens vägledningar vid olika sjukdomar och sjukskrivningssituationer. Webbplatsen riktar sig främst till sjukskrivande läkare och handläggare på Försäkringskassan.

Kontakt

Elisabeth Eidem, övergripande frågor om riktlinjerna
Telefonnummer: 075-247 41 21

Kontakt

Ellinor Cronqvist, kunskapsunderlag
Telefonnummer: 075-247 49 13

Kontakt

Anna Granath, indikatorer, målnivåer och utvärdering
Telefonnummer: 075-247 31 74
Senast uppdaterad: