Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård innehåller rekommendationer om prevention, diagnostik, kirurgi, strål- och läkemedelsbehandling samt omvårdnad och rehabilitering. De vänder sig till beslutsfattare och profession inom området.
Nationella riktlinjer - Rapport
Förbättring pågår

På grund av den pågående utvecklingen av våra digitala tjänster kan riktlinjerna inte publiceras i digitalt sökbart format för närvarande. Det går bra att söka i våra pdf:er. 

Uppföljning av riktlinjerna

För att följa upp hur de nationella riktlinjerna används och för att följa utvecklingen och förbättringen av kvaliteten i vården har vi tagit fram målnivåer och utvärderingar.

Utvärdering

Utvärderingarna fungerar som ett stöd för prioriteringar och beslut samt ger vägledning om vilka områden inom hälso- och sjukvården som behöver förbättras.

Målnivåer

Målnivåerna ger landsting och regioner tydliga och mätbara mål att arbeta mot och kan användas för styrning och ledning samt vid uppföljning och utvärdering.

Stöd vid införandet av riktlinjerna

Filmen och presentationerna om riktlinjerna vård vid bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancer tar bland annat upp de centrala rekommendationerna i riktlinjerna. Ladda gärna ner och sprid materialet i din organisation, till exempel i föreläsningar eller på webbplatser och intranät.

Film om Socialstyrelsens nationella riktlinjer 2014 - bröstcancer, prostatacancer och tjock- och ändtarmscancer (2:30 min)

Kontakt

Anders Bengtsson, indikatorer, målnivåer och utvärdering
Telefonnummer: 075-247 32 60

Kontakt

Anna Mattsson, övergripande frågor om riktlinjerna
Telefonnummer: 075-247 30 46
Senast uppdaterad: