Nationella riktlinjer för vuxentandvård

Nationella riktlinjer för vuxentandvård innehåller rekommendationer om patientundervisning, karies, parodontit, endodonti, bettfysiologi, ortodonti samt protetik. De vänder sig till beslutsfattare och profession inom området.

Revidering av riktlinjerna

Under hösten 2017 påbörjade Socialstyrelsen arbetet med att revidera nuvarande nationella riktlinjer för vuxentandvård. Remissversion beräknas vara klar september 2021.

Förbättring pågår

På grund av den pågående utvecklingen av våra digitala tjänster kan riktlinjerna inte publiceras i digitalt sökbart format för närvarande. Det går bra att söka i våra pdf:er. 

Uppföljning av riktlinjerna

För att följa upp hur de nationella riktlinjerna används och för att följa utvecklingen och förbättringen av kvaliteten i vården har vi tagit fram utvärderingar. Utvärderingarna fungerar som ett stöd för prioriteringar och beslut samt ger vägledning om vilka områden inom tandvården som behöver förbättras.

Nationella riktlinjer - Utvärdering

Centrala rekommendationer inom vuxentandvården

Centrala rekommendationer som kan komma att påverka praxis och resursfördelningen inom vuxentandvården. Syftet med rekommendationerna är ge vägledning för beslut om resursfördelning på gruppnivå.

Informationsmaterial

Kontakt

Sofia Orrskog, övergripande frågor om riktlinjerna
Telefon: 075-247 32 69

Kontakt

Thomas Malm, indikatorer, målnivåer och utvärdering
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: