Nationella riktlinjer för tandvård

Dessa nationella riktlinjer ger rekommendationer om att främja hälsa och förebygga sjukdomar, utreda och diagnostisera samt behandla och rehabilitera. Riktlinjerna vänder sig framförallt till dig som beslutar om resurser i tandvården, men de kan även vägleda dig som möter patienter.

Många rekommendationer är kvar sedan den tidigare versionen av riktlinjerna från 2011, ibland något justerade. Du som redan arbetar med att implementera dem kan fortsätta med stöd av de nya riktlinjerna. Nu finns dessutom fler rekommendationer, bland annat om barntandvård.

I huvudrapporten Stöd för styrning och ledning presenteras ett urval av rekommendationerna – de mest centrala för dig som beslutsfattare. Alla rekommendationer finns i bilagorna Rekommendationer med tillhörande kunskapsunderlag och Tillstånds- och åtgärdslista.

Välkommen med synpunkter

Du kan skicka in synpunkter på riktlinjerna fram till den 31 januari 2022. Använd enkäten som du når via länken nedan.

Skriv så tydligt och kortfattat som möjligt, och ge gärna konkreta förslag på justeringar. Stort tack på förhand för att du tar dig tid att lämna synpunkter! Dina åsikter är viktiga.

Remissvarsenkät – nationella riktlinjer för tandvård

Bilagor till synpunkterna kan du mejla till nr-tandvard@socialstyrelsen.se

Indikatorer för tandvård - Rapport
Nationella riktlinjer – Indikatorer för tandvårdArtikelnummer: 2021-9-7535|Publicerad: 2021-09-28
Beställ
Förbättring pågår

På grund av den pågående utvecklingen av våra digitala tjänster kan riktlinjerna för närvarande inte publiceras i digitalt sökbart format. Vi arbetar just nu med att göra riktlinjerna digitalt sökbara inom kort. Det går bra att söka i våra pdf:er. 

Uppföljning av riktlinjerna

För att följa utvecklingen och kvaliteten i tandvården gör vi utvärderingar. Den senaste utvärderingen gjordes 2013. Under 2022–2023 kommer vi att börja utvärdera tandvården på nytt.

Nationella riktlinjer - Utvärdering

Kontakt

Sofia Orrskog, övergripande frågor om riktlinjerna
Telefon: 075-247 32 69

Kontakt

Thomas Malm, indikatorer, målnivåer och utvärdering
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: