Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede innehåller vägledning, rekommendationer, termer och definitioner samt indikatorer. Rekommendationerna innefattar bland annat samordning, fortbildning, handledning, kommunikation och smärtskattning.
Förbättring pågår

På grund av den pågående utvecklingen av våra digitala tjänster kan riktlinjerna för närvarande inte publiceras i digitalt sökbart format. Vi arbetar just nu med att göra riktlinjerna digitalt sökbara inom kort. Det går bra att söka i våra pdf:er. 

Uppföljning av kunskapsstödet

För att följa upp hur de nationella kunskapsstöden används och för att följa utvecklingen och förbättringen av kvaliteten i vården har vi tagit fram en utvärdering. Utvärderingarna fungerar som ett stöd för prioriteringar och beslut samt ger vägledning om vilka områden i landstingens och regionernas samt kommunernas palliativa vård som behöver förbättras.

Utvärdering

Utvärderingarna fungerar som ett stöd för prioriteringar och beslut samt ger vägledning om vilka områden inom hälso-och sjukvården som behöver förbättras.

Målnivåer

Målnivåerna ger regioner tydliga och mätbara mål att arbeta mot och kan användas för styrning och ledning samt vid uppföljning och utvärdering.

Nationella riktlinjer - Målnivåer

Ladda ner eller beställ

Adherence to the National Guidelines
Att förebygga och behandla undernäring
Rapport
Palliativ vård förtydligande och konkretisering av begreppArtikelnummer: 2018-8-6|Publicerad: 2018-01-01
Beställ

Kontakt

Mattias Fredricson, övergripande frågor om kunskapsstödet
Telefon: 075-247 45 64

Kontakt

Christina Broman, indikatorer, målnivåer och utvärdering
Telefon: 075-247 40 60
Senast uppdaterad:
Publicerad: