Nationella riktlinjer för lungcancervård

Nationella riktlinjer för lungcancervård innehåller rekommendationer om diagnostik, kirurgi, strålbehandling, läkemedelsbehandling, omvårdnad och palliation. De vänder sig till beslutsfattare och profession inom området.
Förbättring pågår

På grund av den pågående utvecklingen av våra digitala tjänster kan riktlinjerna för närvarande inte publiceras i digitalt sökbart format. Vi arbetar just nu med att göra riktlinjerna digitalt sökbara inom kort. Det går bra att söka i våra pdf:er. 

Uppföljning av riktlinjerna

För att följa upp hur de nationella riktlinjerna används och för att följa utvecklingen och förbättringen av kvaliteten i vården har vi tagit fram målnivåer. Målnivåerna ger regioner tydliga och mätbara mål att arbeta mot och kan användas för styrning och ledning samt vid uppföljning och utvärdering.

Informationsmaterial

Kontakt

Lina Keller, övergripande frågor om riktlinjerna
Telefon: 075-247 42 88

Kontakt

Anders Bengtsson, indikatorer, målnivåer och utvärdering
Telefon: 075-247 32 60
Senast uppdaterad:
Publicerad: