Nationella riktlinjer för vård vid endometrios

Nationella riktlinjer för vård vid endometrios omfattar bland annat insatser vid tidiga symtom, diagnostik, farmakologisk, icke-farmakologisk och kirurgisk behandling, graviditetsrelaterad smärtlindring, uppföljning och betydelsen av ett multiprofessionellt omhändertagande. Riktlinjerna vänder sig till beslutsfattare och profession inom området.
Rekommendationer och indikatorer
På webbplatsen kan du söka efter rekommendationer och indikatorer som ingår i de nationella riktlinjerna. Du kan också ta del av kunskapsunderlagen för rekommendationerna.

Uppföljning av riktlinjerna

Utvärdering av endometriosvården

Under 2018–2019 genomförde Socialstyrelsen en utvärdering av vården vid endometrios. Utgångspunkten för utvärderingen var de nationella riktlinjerna för vård vid endometrios som publicerades 2018. Även andra aspekter av vården vid endometrios belystes.

Nationella riktlinjer - Utvärdering
Utvärdering av vård vid endometriosArtikelnummer: 2019-9-4996|Publicerad: 2019-09-19
Beställ

Stöd i arbetet

Mycket mensvärk kan bero på endometrios

Här finns kompletterande stödmaterial om endometrios

Vägledning om sjukskrivning vid endometrios

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd
På webbplatsen kan du läsa om övergripande principer för sjukskrivning och söka i Socialstyrelsens vägledningar vid olika sjukdomar och sjukskrivningssituationer. Webbplatsen riktar sig främst till sjukskrivande läkare och handläggare på Försäkringskassan.

Kontakt

Elisabeth Eidem, övergripande frågor om riktlinjerna
Telefon: 075-247 41 21

Kontakt

Ellinor Cronqvist, kunskapsunderlag
Telefon: 075-247 49 13

Kontakt

Tobias Edbom, indikatorer, målnivåer och utvärdering
Telefon: 075-247 31 29
Senast uppdaterad:
Publicerad: